Şartlar ve Koşullar


Hizmet

Transgate size aşağıdaki hizmeti (“Hizmetler”) sağlar:

 • Web sitelerimiz aracılığıyla yüklenen ses dosyalarının otomatik transkripsiyonu

Erişim

Hizmetler, otomatik transkripsiyon işlemi, ürün bilgisi indirmeleri ve SSS’ler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesine ve web sitesinde sunulan Hizmetlere erişim ve bunların kullanımı geçici olarak sağlanır ve bunlara izin verilir ve bu Koşullara tabidir. Bu web sitesinde yer alan veya bu web sitesi aracılığıyla sunulan belirli içerik, ürün, malzeme, hizmet veya bilgiler ya da bu web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler için özel hüküm ve koşullar geçerli olabilir. Bu tür özel şartlar, Şartlara ek olabilir veya bu Şartlarla tutarsız olduğu durumlarda, yalnızca söz konusu özel şartların içeriği veya amacı bu Şartlarla tutarsız olduğu ölçüde, söz konusu özel şartlar bu Şartların yerine geçecektir.

Transgate. web sitesinin veya web sitesinde sunulan hizmetlerden herhangi birinin kullanılabilirliğini garanti etmez.

Transgate. web sitesinin herhangi bir bölümünün içeriğini ve/veya web sitesinde sağladığı hizmetlerden herhangi birini tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize etme, değiştirme, tadil etme, silme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

Transgate. web sitesinin veya Hizmetin herhangi bir veya tüm işlevlerinin Kullanıcı ile doğrudan başka bir yerde mutabık kalınması dışında herhangi bir nedenle kesintiye uğraması veya durdurulması konusunda herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Transgate. web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğü altında değildir. Transgate. tamamen kendi takdirine bağlı olarak, web sitesinin veya Hizmetin tamamına veya bir kısmına erişimi bildirimde bulunarak veya bulunmadan sonlandırma hakkını saklı tutar.

Telif Hakkı Bildirimi

Listelenen web sitelerinin https://transgate.ai içeriği ve Hizmeti Transgate’un mülkiyetindedir veya üçüncü taraf telif hakkı sahiplerinin lisansı altında kullanılmaktadır ve telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, bu web sitesinde yayınlanan içerik, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım için veya Transgate’un açık yazılı izni ile değiştirilmemiş biçimde çoğaltılabilir, iletilebilir, yeniden yayınlanabilir, yayınlanabilir veya dağıtılabilir. Aşağıdaki lisansa tabi olarak, burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır. Tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri tüm çoğaltmalarda korunacaktır.

Web Sitesi Kullanım Lisansı

Web sitesini ve buradaki bilgi ve materyalleri ses dosyalarını yüklemek, düzenlemek, paylaşmak ve dışa aktarmak için münhasır olmayan bir şekilde kullanabilirsiniz. Transkriptör hesabınıza kişisel olarak yüklediğiniz ses dosyaları hariç:


 • Bu web sitesindeki materyalleri yeniden yayınlamamalı (başka bir web sitesinde yeniden yayınlama dahil) veya bu web sitesindeki materyalleri herhangi bir kamusal veya özel elektronik erişim sisteminde çoğaltmamalı veya saklamamalısınız;
 • Açık yazılı iznimiz olmadan web sitemizi veya web sitemizdeki materyalleri çoğaltamaz, kopyalayamaz, satamaz, yeniden satamaz, ziyaret edemez veya ticari bir amaç için başka bir şekilde kullanamazsınız;
 • Herhangi bir fotoğraf, grafik, video veya ses dizisini eşlik eden herhangi bir metinden ayrı olarak kullanmamalısınız.
 • Web sitesindeki herhangi bir materyali değiştirmemeli, kaynak koda dönüştürmemeli, düzenlememeli veya başka bir şekilde değiştirmemelisiniz.

Size web sitesinde yer alan tüm yazılım uygulamalarını ve yalnızca web sitesinde sunulan amaçlar için kullanma lisansı veriyoruz. Bu yazılımı herhangi bir amaçla çevirmemeli, uyarlamamalı, değiştirmemeli, dağıtmamalı, kaynak koda dönüştürmemeli veya tersine mühendislik yapmamalı, buna dayalı herhangi bir türev çalışma oluşturmamalı, başka bir yazılımla birleştirilmesine izin vermemeli, buna erişim sağlamamalı veya yürürlükteki yasalar uyarınca buna izin vermemiz gerektiği durumlar dışında üçüncü taraflara hizmet sağlamak için kullanmamalısınız. Önceden yazılı iznimiz olmadan yazılımı bu şartlarda belirtilenler dışında kullanamazsınız. Web sitesinde bulunan herhangi bir hizmet, yazılım, bilgi ve materyali kullanımınız, Transgate’un indirme veya erişim sırasında sizi bilgilendireceği ek hüküm ve koşullara tabi olabilir. Bu tür hizmetleri, bilgileri ve materyalleri indirmeniz veya kullanmanız, bu ek koşulları kabul ettiğinizi gösterecektir. Bu ek hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmetleri kullanmayın.

Sorumluluk Sınırlamaları

Bu web sitesindeki bilgiler ücretsiz olarak sağlanmaktadır ve bu web sitesi ve bu web sitesindeki bilgilerle ilgili olarak bizi sorumlu tutmanın mantıksız olacağını kabul etmektesiniz. Bu web sitesindeki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için özen gösterilmiş olmasına rağmen, Transgate. bu nedenle hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm içerik “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. Transgate. işbu belgeyle, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme veya bu web sitesinin veya içeriğin çalışmasıyla ilgili garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü beyan veya garantiyi açıkça reddeder. Transgate. bu web sitesinin güvenliği konusunda herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz. Gönderilen her türlü bilginin ele geçirilebileceğini kabul etmektesiniz. Transgate. web sitesinin veya bu web sitesini kullanılabilir kılan sunucuların veya Transgate. tarafından gönderilen elektronik iletişimlerin virüs veya diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmez.

Transgate. hiçbir durumda, Transgate. bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, bu web sitesinin veya içeriğin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, sonuçsal, cezai, özel veya arızi zararlardan (iş, sözleşme, gelir, veri, bilgi veya iş kesintisi kaybı zararları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Bu web sitesi ile ilgili veya bağlantılı olarak Transgate. aleyhine açılan her türlü dava, dava sebebinin ortaya çıktığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde başlatılmalı ve Transgate. şirketine yazılı olarak bildirilmelidir. Bu feragatnamedeki hiçbir husus, dolandırıcılık, ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma veya yürürlükteki yasalar uyarınca hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan diğer herhangi bir sorumluluk için sorumluluğumuzu hariç tutmaz veya sınırlandırmaz.

Bu Web Sitesine Bağlantılar

Önceden yazılı iznimiz olmadan bu web sitesinin herhangi bir sayfasına bağlantı oluşturamazsınız. Bu web sitesinin bir sayfasına bir bağlantı oluşturursanız, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız ve bu Koşullarda belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, bu web sitesine bağlantı vererek bu web sitesini kullanan Kullanıcı için geçerli olacaktır.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Web sitesi zaman zaman Transgate. kontrolü altında olmayan diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar da içerebilir. Bu bağlantılar daha fazla bilgi sağlamak içindir ve Transgate’nin bu tür web sitelerini ve/veya içeriklerini onayladığını veya bağlantılı web sitesiyle herhangi bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermeyi amaçlamaz. Transgate. bağlantılı web sitesinin içeriğinden sorumlu değildir. Ziyaret edebileceğiniz diğer web sitelerinin hüküm ve koşullarını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Web sitesi veya kaynaklar tarafından sağlanan diğer bağlantılar Transgate. tarafından araştırılmaz, doğrulanmaz, izlenmez veya onaylanmaz ve riski size ait olmak üzere kullanılır.

Teslimiyet

Web sitesine e-posta yoluyla veya başka bir şekilde gönderdiğiniz herhangi bir bilgi, görüntü, yorum veya verinin karalayıcı veya saldırgan, gerçek dışı, ırksal olarak saldırgan veya ırksal nefrete teşvik edici olmadığını veya başka bir şekilde bir bireyin mahremiyet hakkını veya insan haklarını ihlal etmediğini veya herhangi bir yargı alanında yasal olarak dava edilebilir olmadığını garanti edersiniz. Bu tür materyalleri web sitesine göndermeniz durumunda, Transgate. size atıfta bulunmaksızın bunları kaldırma ve yetkililer tarafından yapılan herhangi bir soruşturma veya mahkeme kararıyla ilgili olarak işbirliği yapma hakkını saklı tutar, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek her türlü sonuç Transgate. sorumluluğunda değil, tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Transgate. şirketini, üçüncü tarafların talepleri de dahil olmak üzere, bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek herhangi bir eylem veya sonuçtan tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Ayrıca, e-posta adreslerimize mesaj göndererek, herhangi bir formu doldurarak, herhangi bir çevrimiçi sohbet hizmetini kullanarak veya başka bir şekilde tarafınızdan sağlanan herhangi bir üçüncü tarafın verilerinin, ilgili tarafın tam bilgilendirilmiş rızasıyla tarafınızdan sağlandığını ve doğru olduğunu garanti edersiniz. Transgate. web sitesine sağladığınız, gönderdiğiniz veya yüklediğiniz herhangi bir bilgi veya materyalin fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir üçüncü tarafa kimliğinizi size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

Gizli Bilgiler ve Açıklanması

Hizmetin sağlanmasıyla bağlantılı olarak, sizin veya Transgate.’nin kamuya açık olmayan belirli Gizli Bilgileri diğerine ifşa etmesi gerekli veya arzu edilir olabilir. Bu Şartların amaçları doğrultusunda, “Gizli Bilgiler” Taraflar, ilgili müşterileri ve Hizmet ile ilgili olarak Taraflardan biri tarafından sözlü olarak veya yazılı olarak açıklanan veya başka bir somut biçimde yer alan kamuya açık olmayan, gizli ve tescilli tüm bilgiler anlamına gelecektir. Alıcı Taraf, işbu Koşullar kapsamında ifşa eden Tarafça ifşa edilen her türlü Gizli Bilgiyi kesinlikle gizli tutmayı ve gizliliğini korumak için tüm makul çabayı göstermeyi kabul eder ve aşağıdakiler hariç olmak üzere, ifşa eden Tarafın açık ve yazılı ön izni olmaksızın Gizli Bilgileri ifşa edemez:


 • İfşa edildiği anda kamuya açık olan veya daha sonra, işbu Sözleşmenin alıcı Tarafça ihlali dışında, yayın yoluyla veya başka bir şekilde kamuya açık hale gelen bilgiler.
 • Alıcı Tarafın daha önceki kayıtlara dayanarak zaten bildiği veya ifşa sırasında elinde bulunan ve ifşa eden Taraftan doğrudan veya dolaylı olarak edinilmediğini tespit edebildiği bilgiler.
 • Kabul eden Tarafın üçüncü bir taraftan elde ettiği bilgiler; ancak, söz konusu üçüncü tarafın bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak ifşa eden Tarafa karşı bir gizlilik yükümlülüğü altında ifşa eden Taraftan elde etmemiş olması şartıyla.
 • Alıcı Tarafın, Gizli Bilgiyle hiçbir teması olmayan ve Gizli Bilginin içeriğinden haberdar olmayan çalışanları veya yüklenicileri tarafından bağımsız olarak geliştirildiğini tespit edebildiği bilgiler.

Abonelik hizmeti.

Hizmet, periyodik ücretler için otomatik olarak yinelenen ödemeleri içerebilir ("Abonelik Hizmeti"). Bir Abonelik Hizmetini etkinleştirirseniz, transgate.ai"ye ileriye dönük olarak ve yinelenen ödemeler veya hesabınız iptal edilene kadar, Yetkili Kullanıcılarınız için birikmiş tüm meblağlar da dahil olmak üzere, tahakkuk etmiş meblağlar için son ödeme tarihinde veya öncesinde tahakkuk etmiş meblağları yetkilendirirsiniz. “Abonelik Fatura Tarihi“, Hizmete ilk aboneliğinizi satın aldığınız tarihtir. "Abonelik Ücreti" hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://transgate.ai/pricing adresine bakın. Hesabınızda yaptığınız seçime bağlı olarak bir ay veya bir yıl olabilen bir sonraki abonelik dönemi için geçerli tüm ücretler ve vergiler, Abonelik Faturalama Tarihinde hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilecektir (söz konusu dönem, “İlk Abonelik Dönemi“). Taraflardan biri Abonelik Hizmetinin sona ermesinden otuz (30) gün önce Yenileme Süresinin süresini değiştirme, Kullanıcı sayısını değiştirme veya Sipariş Formunu feshetme isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, her bir Abonelik Hizmetinin süresi, hangisi daha azsa, İlk Abonelik Dönemine veya bir (1) yıllık dönemlere (hangisi daha azsa) eşit bir süre için yenilenecektir. Müşteri sorumludur ve Transgate'e tüm Abonelik Ücretlerini, tüm Abonelik Süresi ve ilgili Yenileme Dönemi için bir Sipariş Formu kapsamında ödeyecektir. Abonelik Dönemi boyunca Teams hesaplarına ek kullanıcılar ekleyebilirseniz, yenileme dönemine kalan süre için orantılı bir ücret ödersiniz. Bir sonraki periyodik Abonelik Ücretinin hesabınıza faturalanmaması için aboneliğinizi yenilemeden önce iptal etmelisiniz. Doğrudan web sitemiz üzerinden kaydolduysanız veya support@transgate.ai adresinden bizimle iletişime geçtiyseniz, transgate.ai adresindeki hesabınızın ayarlar sayfasından Abonelik Hizmetini iptal edebilirsiniz.

Ödeme

Ücretli Hizmetlerimizden (“Abonelik“) herhangi birini satın alırsanız, bize geçerli ücretleri ve vergileri ve Aboneliğe özel ek koşulları ödemeyi kabul etmiş olursunuz. Bu ücretlerin ödenmemesi Aboneliğinizin feshedilmesine neden olacaktır. Şunları da kabul ediyorsunuz:

 • Satın alma işleminiz, döviz ücretlerine veya konuma bağlı fiyat farklılıklarına (örn. döviz kurları) tabi olabilir.

 • Ödeme işlemcimiz, ödeme yönteminizi (örn. kredi kartı) saklayabilir ve faturalandırmaya devam edebilir.

 • Bir Abonelik satın alırsanız, her Abonelik döneminin başında o dönem için geçerli olan ücretler ve vergiler ödeme yönteminizden otomatik olarak tahsil edilecektir. Gelecekteki ücretlerden kaçınmak için, yenileme tarihinden önce herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

 • Satın alma sırasında bize sağladığınız fatura bilgilerine dayanarak sizin tarafınızdan ödenecek vergileri hesaplayabiliriz.

Fiyat ve Abonelik Planlarındaki Değişiklikler

Abonelik planlarımızı ve Hizmetlerimizin fiyatını zaman zaman değiştirebiliriz. Abonelik planlarımızda yapılacak herhangi bir değişiklik, yalnızca size 30 gün önceden bildirimde bulunulduktan sonra geçerli olacaktır.

Geri ödemeler

Şunları kabul ediyorsunuz:

 • Bu bölümde aksi belirtilmedikçe ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen ücretler iade edilmez.

 • Aboneliğinizi bir Abonelik döneminde iptal etmeyi seçerseniz, Aboneliği o sırada geçerli olan Abonelik sürenizin veya yenileme sürenizin sonuna kadar kullanabilirsiniz, ancak en son alınan ücretler için geri ödeme yapılmaz.

 • (i) 24 saatten daha uzun bir süre önce satın alınan veya (ii) konuşmadan metne dönüştürmede 10 dakikadan fazla kullanılan tek seferlik paketler veya Abonelikler için yapılan ödemeler geri ödeme için uygun değildir. Son 24 saat içinde bir Abonelik veya tek seferlik bir paket satın aldıysanız ve hesap kullanımınız 10 dakikadan az ise, bize support@transgate.ai adresinden geri ödeme isteği yazabilirsiniz.


Alıcı Taraf, bir mahkeme, idari kurum veya yargı yetkisine sahip başka bir mahkeme tarafından buna zorlanırsa Gizli Bilgileri ifşa edebilir, ancak böyle bir durumda alıcı Taraf, ifşanın gerekli olabileceğine dair bildirimi aldıktan hemen sonra, sağlayan Tarafın söz konusu mahkeme veya mahkemeden koruyucu bir emir veya başka bir çare talep edebilmesi için sağlayan Tarafa faks ve gece postası yoluyla yazılı bildirimde bulunacaktır. Her halükarda, alıcı Taraf Gizli Bilgilerin sadece hukuk müşavirinin görüşüne göre yasal olarak açıklanması gereken kısmını açıklayacak ve bu şekilde açıklanan bilgilerin söz konusu mahkeme veya yargı mercii tarafından koruyucu emirler, mühürlü dosyalar ve diğer uygun yollarla gizli tutulmasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri Hizmetle bağlantılı olarak veya yeni hizmetleri iyileştirmek veya geliştirmek dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır. Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri yalnızca yöneticilerine, memurlarına, çalışanlarına, acentelerine, hizmet sağlayıcılarına veya ilişkili şirketlerine açıklayacaktır, uygun olduğu şekilde bunların tümü bu Şartlardan daha az ağır olmayan şartlarla bağlı olacaktır. Alıcı Taraf, Gizli Bilgilerin herhangi bir üçüncü tarafın kullanımı için ifşa edilmemesini veya çoğaltılmamasını sağlamak için kendi bilgilerini, verilerini veya özel veya gizli olarak gördükleri diğer maddi veya maddi olmayan mülklerini korumak için atılan adımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm makul adımları atacak ve Gizli Bilgilere erişimi olan yöneticilerinin, memurlarının, çalışanlarının ve temsilcilerinin (uygun olduğu şekilde) herhangi bir Gizli Bilgiyi ifşa etmesini veya yetkisiz kullanmasını veya bu Şartların ihlaline neden olabilecek herhangi bir eylem veya ihmalde bulunmasını önlemek için tüm makul adımları atacaktır.

İfşa eden Tarafın yazılı talebi üzerine, alıcı Taraf, ifşa eden Tarafa tüm materyal ve belgelerin yanı sıra her türlü veri veya diğer ortamı (bilgisayar verileri ve elektronik bilgiler dahil), bunların kopyalarıyla birlikte derhal iade edecek veya söz konusu Gizli Bilgileri imha edecek ve ifşa eden Tarafın talebi üzerine bir imha belgesi sunacaktır

Transgate. web sitesi ziyaretçileri hakkındaki bilgileri ve Beyan uyarınca alınan bilgileri işler. Web sitesini kullanarak, bu tür işlemlere izin vermiş olursunuz ve sağladığınız tüm kullanıcı verilerinin doğru olduğunu garanti edersiniz.

Kısıtlı Erişim

Web sitemizin belirli alanlarına erişim kısıtlanmıştır. Kendi takdirimize bağlı olarak web sitemizin alanlarına veya aslında tüm web sitemize erişimi kısıtlama hakkımızı saklı tutarız. Web sitemizin kısıtlı alanlarına veya diğer içerik veya Hizmetlere erişmenizi sağlamak için size bir kullanıcı kimliği ve parola sağlarsak, kullanıcı kimliğinizin ve parolanızın gizli tutulmasını sağlamalısınız. Kullanıcı kimliğiniz veya şifreniz altında gerçekleşen tüm faaliyetlerin sorumluluğunu kabul edersiniz. Web sitemizi kullanımınızı düzenleyen politikalardan veya şartlardan herhangi birini veya bize borçlu olduğunuz diğer herhangi bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal ederseniz, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi devre dışı bırakabiliriz.

Tüm Sözleşme

Bu site bilgileri, web sitemizi kullanımınızla ilgili olarak sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve bu web sitesini kullanımınızla ilgili önceki tüm anlaşmaların yerine geçer.

Hukuk ve Yargı Yetkisin

Bu site bilgileri Türk yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve bu bildirimle ilgili her türlü ihtilaf Türk mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır

Bize Ulaşın

Lütfen bu Şartlar veya Bildirim ile ilgili herhangi bir konuda bizimle support@transgate.ai iletişime geçmekten çekinmeyin.